In de praktijk: Opdrachtgever

Binnen onze organisatie staat iedere hoogopgeleide professional garant voor uitmuntende technische vaardigheden en uitstekende prestaties waarmee wij onze klanten ontzorgen. Gedurende decennia heeft Equans Offshore Services een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om de uitvoering van modificaties in de offshore olie en gas markt.

Oil & Gas Modificaties

Onze dienstverlening aan onze klanten is een pallet aan multidisciplinaire services om zo bij te dragen om offshore installaties veilig, efficiënt en effectief te laten functioneren. Niet enkel vanuit het hoofdkantoor te Den Helder maar ook geïntegreerd binnen de organisaties van onze klanten.

Recentelijk hebben wij productieleidingen vervangen aan boord van een productie-installatie op het Engelse deel van de Noordzee. Het betrof niet enkel het vervangen, maar ook het veilig verwijderen van de bestaande pijpleidingen en het fabriceren van de nieuwe Duplex pijpleidingen. Dit was inclusief supports, leveren en aansluiten van de Venturi flowmeting, instrumentatie en kleppen en het inbouwen van procestransmitters voor druk, temperatuur en zanddetectie. Tevens diende dit, nadat alles weer was aangesloten, getest te worden alvorens het platform weer in productie kon worden genomen. Fabricom Offshore Services was verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, onshore prefabricage, offshore-installatie hogedruk testen en inbedrijfstelling van de leidingen. Daarbij, omdat wij reeds aan boord waren, konden we gelijktijdig ook andere activiteiten uitvoeren, zoals het plaatsen van een extra blussysteem voor het helideck. Het werk werd tegelijkertijd uitgevoerd en gecoördineerd met booractiviteiten. Hierbij is door duidelijke communicatie en goede opvolging van procedures en richtlijnen de veiligheid ten allen tijde gewaarborgd gebleven. Wederom een succesvol project waar wij trots op zijn!

Energieke uitdagingen bij Equans Offshore Services