In de praktijk: Opdrachtgever

In lijn met de wereldwijde verbintenis van de EQUANS Groep aan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen is het een logische stap voor Equans Offshore Services gebleken ook in de duurzame offshore energiesector succesvol actief te zijn als Operations, Maintenance & Service specialist. Sinds 2014 hebben wij dan ook werkzaamheden verricht op een groot aantal Offshore Wind parken.

Offshore Wind Onderhoud

Zo heeft Equans Offshore Services een contract gegund gekregen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het Offshore Substation en inspectie en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de 48 wind turbine jacket funderingen. Deze 48 multi-megawatt wind turbines zijn verbonden met het Offshore Substation. Deze wind turbines zijn gebouwd in waterdieptes tot 25 meter en het totale vermogen van het windmolenpark bedraagt ongeveer 295 megawatt.

Energieke uitdagingen bij Equans Offshore Services

De doelstelling van deze opdracht is het verzorgen van een veilige operatie en een veilige werkomgeving met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en performance van het windmolenpark. Dit is mogelijk gebleken door een proactieve onderhoudsaanpak. Samengevat, een succesvol langdurig onderhoudscontract in duurzame offshore wind energie waar wij trots op zijn!