Diensten

Equans Offshore Services voorziet in de essentiële diensten die nodig zijn voor een veilige, betrouwbare en kostenefficiënte exploitatie van de productielocaties. Wij doen dat door on- en offshore goed opgeleid, technisch personeel in te zetten.

Onze wereld

Offshore-windenergie wordt erkend als een bewezen en betrouwbare bron van hernieuwbare energie en zal naar verwachting snel groeien. De wereldwijde geïnstalleerde offshore-windcapaciteit zal naar verwachting 630 gigawatt (GW) bedragen in 2050, vergeleken met 40 GW in 2020. Om dit te bereiken, moet er veel gebeuren. Wij erkennen dat offshore windenergie banen creëert en willen jou de kans bieden om hier deel van uit te maken.

De bodem van de Noordzee bevat grote voorraden olie en gas. Nederlands gas is tot 30% schoner dan geïmporteerd gas. De productie ervan levert daarom niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar ook aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Van de ongeveer 160 productielocaties in het Nederlandse deel van de Noordzee bevinden zich enkele platforms in territoriale wateren. Het winnen van deze offshore energie is technisch complex en uitdagend. We werken vaak in teams waarbij je twee weken op locatie bent, waarna je twee weken vrij bent. Deel uitmaken van zo’n team is een prachtige manier om bij te dragen aan de energiezekerheid van Nederland.

Waarom zijn we werkzaam op de Noordzee?

Wij geloven dat duurzame productie van lokale (Europese) offshore energie cruciaal is voor een gezonde samenleving. Wij zijn zeer gemotiveerd om de (Offshore) energietransitie te bedienen met hoogwaardige technische dienstverlening. Wat ons onderscheidt binnen de energiesector is dat we ons volledig richten op het aannemen, inzetten en ontwikkelen van de beste mensen in de industrie. Mensen vormen de kern van onze organisatie. Wij exploiteren geen platforms en winnen geen energie. Het enige dat voor ons telt zijn de mensen die efficiënte, veilige en schone energieproductie mogelijk maken. Daar zijn we elke dag gepassioneerd over!

Waar zijn wij werkzaam?

Nederland verbruikt energie. Deze energie wordt geïmporteerd uit het buitenland, maar ook binnen Nederland opgewekt. Dit gebeurt zowel op land als op zee. Wij werken voor bedrijven die energie opwekken op de Noordzee. We helpen Offshore Wind klanten met de ontwikkeling en het onderhoud van hun windparken. We helpen Nederlandse Olie & Gas bedrijven met de exploitatie en het onderhoud van hun (voornamelijk) gasplatforms en met hun transitie naar het leveren van duurzame energie (Wind, Zon, Waterstof, CCS).

We hebben drie manieren waarop we onze klanten van dienst zijn;

  • Operations & Maintenance
  • Project Services
  • Project Staffing Solutions
    Door deze drie diensten aan te bieden, kunnen we zowel de arbeidsmarkt als onze klanten op de best mogelijke manier oplossingen op maat bieden.