Onze geschiedenis

Equans Offshore Services is trots op zijn verleden en op de expertise die onder de namen Fabricom en Cofely Services werd opgebouwd. Het bedrijf verenigt meer dan 9.700 werknemers onder één merk. Ons verhaal begint in de periode net na de Tweede Wereldoorlog. In die tijd waren we een handvol werknemers die in een werkplaats in Mechelen elektrische apparatuur maakten. Met de jaren, overnames en nieuwe klanten heeft ons bedrijf zich ontwikkeld tot het toonaangevende internationale merk dat het vandaag is.

1945

Oprichting

Ontstaan van het huidige Equans Offshore Services door Klaas Tot en Klaas Beers (Tot+Beers). De werkzaamheden beperkten zich tot het repareren van elektrisch huishoudelijke apparatuur en elektromotoren voor industriële activiteiten.

1953

Groei organisatie

Het bedrijf (Tot+Beers) gaat zich vestigen in een voormalige loods van een houthandel aan de Houthavenkade te Zaandam. Tot 2023 is deze locatie in gebruik gebleven van de opvolgers van Tot+Beers. De werkzaamheden van het bedrijf concentreerden zich steeds meer op installatiewerkzaamheden in diverse industriële- en utiliteitsprojecten.

1975

Specialisatie offshore olie en gas

Het huidige Equans Offshore Services is begonnen met installatie- en onderhoudswerkzaamheden op productieplatformen offshore. Het bedrijf was gespecialiseerd in elektrische en instrumentatie (E&I) installaties.

1989

Overname Fabricom Groep

Tot+Beers werd overgenomen door de Fabricom Groep, een Belgische onderneming met toen 200 vestigingen wereldwijd. De naam Tot+Beers verdween en de nieuwe naam werd Fabricom Electrical. In 2001 zou de Fabricom Groep ook GTI overnemen.

2001

Onderhoudswerkzaamheden offshore

Uit Fabricom Electrical was ondertussen Fabricom Oil & Gas ontstaan wat al het onderhoud, zowel E&I als Mechanisch, op alle productieplatformen van Elf Petroland op het Nederlands deel van de Noordzee verrichtte. Dit in samenwerking met de constructieorganisatie Genius Vos welke in 2007 ook ingelijfd werd door ons.

2007

Minimum Facility Platforms

Naast de onderhoudswerkzaamheden op de productieplatformen heeft Fabricom Oil & Gas eind 2007 het Minimum Facility Platforms (MFP’s) gefabriceerd en geïnstalleerd op de Noordzee. Ook werden een on- & offshore boorinstallatie en een Offshore Access systeem ontwikkeld wat het mogelijk maakte om vanaf een bewegend schip over te lopen naar een vast object op zee.

2014

Verandering energiemarkt

Met de nieuwe naam Fabricom Offshore Services zijn we begonnen te pionieren in de offshore wind industrie. We gingen onder andere helpen met de bouw, installatie en het instaleren van OHVS-en (Offshore High Voltage Stations) die door onze collega’s in Hoboken gebouwd werden.

2018

International Operations

Samen met de Fabricom collega’s in de landen rondom de Noordzee waren we onderdeel geworden van een internationaal opererende organisatie ten behoeve van de offshore industrie. Ieder met zijn eigen specialisaties, waarbij Fabricom Offshore Services zich vooral richt op de onderhoudstaken in de offshore energiesector.

2020

Veranderende wereld, wij veranderen mee

De ontwikkelingen in de wereld en dus ook binnen de offshore energie industrie volgen elkaar in een rap tempo op. Fabricom Offshore Services betrekt het pand op de huidige locatie en maakt haar organisatie en activiteiten toekomstbestendig. Ons speerpunt wordt ‘de mens centraal’, de samenwerking met onze Fabricom collega’s wordt nog meer geïntensiveerd en de naam Equans wordt geïntroduceerd.

2022

Overname Equans

De nieuwe roepnaam is ondertussen Equans Offshore Services en de overname door de Bouygues groep is een feit. Samen met 100.000+ collega’s zijn we nu onderdeel van een wereldleider in de technische dienstverlening! Dit stelt ons in staat om nog meer capaciteit en kennis te bundelen om op die manier bij te dragen aan de uitdagingen waar we, anno 2022 en de komende jaren in de wereld voor staan.

2023

Equans Offshore Services

De organisatie is in verandering om mooie stappen te mogen maken in de offshore energie transitie. Voor meer informatie over wat wij vanaf heden doen, verwijzen wij jou graag onder het kopje ‘over ons’.