HSEQ performance

Onze HSEQ performance is een graadmeter voor onze opdrachtgevers, hierdoor verkrijgen zij inzicht in onze resultaten op het gebied van Health, Safety, Environment & Quality. Onze prestaties op deze afzonderlijke vlakken worden jaarlijks gemeten en beoordeeld en vormen de basis voor al onze werkzaamheden. Equans Offshore Services heeft een uitstekende HSEQ reputatie binnen de on- en offshore olie-, gas- en windindustrie.

HSEQ - Health, Safety, Environment & Quality

Equans Offshore Services heeft een uitstekende HSEQ reputatie en dit vormt de basis van al onze activiteiten. Onze managementsystemen voldoen aan de geldende normen en regelgevingen. Deze systemen worden jaarlijks getoetst, herzien en verbeterd om vooruitgang te boeken en tot betere resultaten te komen. Door onze continue aandacht voor HSEQ zijn onze medewerkers zeer deskundig in het signaleren van risico’s en het voorkomen van onveilige situaties.

Health and Safety - gezondheid en veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn komen op de eerste plaats. Niets is zo belangrijk dat we het niet veilig kunnen uitvoeren. Uiteindelijk moeten we allemaal veilig thuis komen. Vanuit dit uitgangspunt heeft Equans Offshore Services een veiligheids- en gezondheidssysteem ontwikkeld. Dit systeem zorgt ervoor dat onze medewerkers hun werkzaamheden op een veilige manier en in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Ons veiligheids- en gezondheidsysteem is ISO 45001 gecertificeerd.

Environment - milieu

We hebben de wereld in bruikleen van toekomstige generaties. Daarom speelt zorg voor het milieu altijd een belangrijke rol in de activiteiten van Equans Offshore Services. Ons milieusysteem is ISO 14001 gecertificeerd en met name ontwikkeld om de milieubelasting tot een minimum te beperken. We streven hierbij ook voortdurend naar verbetering door duurzame technologie te leveren die daadwerkelijk het verschil maakt.

Quality - kwaliteit

We moeten gezamenlijk voldoen aan de verwachtingen van onze klant. Onze medewerkers moeten het werk niet alleen veilig, maar ook goed uitvoeren. Daarom zorgen wij ervoor dat zij over de juiste trainingen beschikken en dat wij de juiste competente medewerker bij onze opdrachtgever plaatsen. Al onze bedrijfsprocessen over kwaliteit worden nauwgezet beheerd in een kwaliteitssysteem. Zo kunnen we aan de verwachtingen van onze klanten voldoen. Ons kwaliteitssysteem is ISO 9001 gecertificeerd.
Daarnaast zijn we FPAL geregistreerd en gekwalificeerd.

In de praktijk: Opdrachtgever

Offshore Wind Modificaties

Sinds 2014 verricht Equans Offshore Services ook werkzaamheden op een groot aantal Of…

In de praktijk: Opdrachtgever

Olie & Gas Operations

In de offshore olie en gas markt heeft Equans Offshore Services al decennia lang een…