In de praktijk: Opdrachtgever

Sinds 2014 verricht Equans Offshore Services ook werkzaamheden op een groot aantal Offshore Wind parken. Dit is in lijn met de wereldwijde verbintenis van de EQUANS Groep aan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Het is voor ons dan ook een logische stap geweest ook in de duurzame offshore energiesector succesvol actief te zijn als Operations, Maintenance & Service specialist.

Offshore Wind Modificaties

Zo hebben wij modificatie- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan fundaties op een offshore windpark. Dit windpark bestaat uit 60 windturbines op de Noordzee, waarbij de waterdiepte varieert van 19 tot 24 meter. Het park levert aan 125.000 huishoudens groene stroom en bespaart 225.000 ton CO2 per jaar.

De belangrijkste doelstelling van deze opdracht was een veilige werkomgeving te realiseren, waarbij gestreefd wordt naar een langdurige en hoge beschikbaarheid van het windpark. Veiligheid is bij alle werkzaamheden van Fabricom Offshore Services prioriteit nummer één. Al onze medewerkers zijn volledig Oil & Gas gecertificeerd en hebben daar bovenop voor de specifieke werkzaamheden in het windpark additionele intensieve veiligheidstrainingen gevolgd. Tijdens de werkzaamheden zijn in totaal 50.000 offshore manuren uitgevoerd, waarbij ±4.500 offshore crew transfers hebben plaatsgevonden tussen de turbines op zee en de wal. Wij zijn er trots op dat gedurende deze activiteiten géén incidenten hebben plaatsgevonden wat resulteerde in een Safety Award van de klant met daarop de vermelding ‘Excellent HSE performance’. De campagne is succesvol afgesloten en het zogenaamde ‘grout problem’ is mede door ons verholpen!

Energieke uitdagingen bij Equans Offshore Services